KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kääpiökasvuisuus

Elokuu 2013

 

Kääpiökasvuinen yksilö on epätavallisen pieni kooltaan ja yleensä mittasuhteiltaan epänormaali. Kondrodysplasia on yleinen kääpiökasvuisuuden muoto. Nämä koirat syntyvät normaalin näköisinä, mutta raajojen pitkät luut eivät kasva pituutta. Joissain koiraroduissa, kuten mäyräkoirissa ja basseteissa, tämä on normaalia. Kondrodysplasia johtuu resessiivisestä geenimutaatiosta. Jos sitä esiintyisi australianpaimenkoirilla, se ei olisi normaalia eikä tällaisia koiria tulisi käyttää jalostukseen.

 Toinen löydetty geeni aiheuttaa pidemmän ja matalamman ulkomuodon, joka ei ole aivan yhtä selvä kuin kondrodysplastisissa koirissa. Toistaiseksi ei tiedetä, esiintyykö tätä geeniä australianpaimenkoirilla. Jos se löydetään rodusta, siitä tulisi pyrkiä jalostuksella eroon.

 Pidempää ja matalamman mallista koiraa saatettaisiin myös jalostaa, jos sellaisesta tulisi suosittu; tällaisen muutoksen aikaansaavat geneettiset tekijät voivat olla monimutkaisia ja hankalasti hävitettäviä, jos niistä tulee liian yleisiä. Australianpaimenkoirien kasvattajien tulisi muistaa, että rotumääritelmän mukaan koira on hieman korkeuttaan pidempi. Tämä on toimivin muoto collietyyppisille koirille, jotka joutuvat satunnaisesti työskentelemään vaativassa maastossa ja pitkiä matkoja. Muunkinlaiset koiran mittasuhteet saattavat olla viehättäviä, mutta eivät kuulu tähän rotuun.

 Kääntänyt Sari Kariluoto