KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Karłowatość

Sierpień 2013

Określenie “karłowaty” odnosi się do osobnika nienormalnie małego wzrostu, często o zaburzonych proporcjach ciałach. Często występującą formą karłowatości jest chondrodysplazja. Takie psy wyglądają normalnie, ale ich kości długie kończyn nie rozwijają się normalnie. U niektórych ras, takich jak jamniki czy basety, jest to normalne.

Chondrodysplazja spowodowana jest recesywną mutacją. Gdyby wystąpiła ona u aussików, nie byłaby prawidłowa a dotknięte nią psy nie powinny być rozmnażane.

Znaleziono też inny gen, odpowiedzialny za dłuższą, niższą sylwetkę, nie tak ekstremalną jak u psów z chondrodysplazją. Na razie nie wiadomo, czy ten gen występuje u aussików. Gdyby tak było, powinno się go wyeliminować w toku hodowli.

Dłuższa, niższa sylwetka może również być efektem selekcji przez hodowców na przestrzeni czasu, gdyby okazała się być modna; odpowiadający za to przesunięcie układ genów mógłby być złożony i trudny do eliminacji, gdyby stał się zbyt rozpowszechniony. Hodowcy owczarków australijskich powinni pamiętać o tym, że wzorzec mówi, iż rasa ta powinna być lekko dłuższa niż wyższa. Jest to najbardziej funkcjonalny kształt dla psa w typie collie, który czasami musi pracować w trudnym terenie i na długich dystansach. Innego typu sylwetki, choć atrakcyjne, nie są prawidłowe dla tej rasy.

Tłumaczenie Urszula Charytonik