KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Natuurlijke korte staart ( NBT)

Augustus 2013

 

Ongeveer een op de vijf Australische herders heeft een natuurlijke korte staart, volgens geregistreerde statistieken vanaf het moment dat het nog geregistreerd werd op registratie formulieren. Normale staartlengte en aantal wervels varieert enorm in honden, alhoewel het aantal wervels binnen het ras meestal gelijk is.

Normale staarten lopen taps toe, de wervel word kleiner richting de punt van de staart. Het lijkt op een punt. Bij een natuurlijk korte staart missen er enkele wervels; het einde van de staart is enigszins stomp. Data van de 2009-10 gezondheid studie geven aan dat ongeveer 47 % een kwart lengte of langer zijn en 10 % van de NBT’s knikstaarten had.

 Het gen welke natuurlijke korte staarten veroorzaakt is gevonden in Aussies. Het is een incompleet dominant gen , net zoals Merle. Puppies welke twee kopieën erven sterven vroeg en worden geresorbeerd, wat resulteert in kleinere nesten.  Honden met 1 kopie zijn NBT ( Natural Bob Tail)  Dit gen is niet bepalend voor de lengte in een NBT of dat de staart recht is of geknikt. Deze eigenschappen kunnen veroorzaakt worden door andere genen of gereguleerd DNA.  NBT’s zouden niet gekruist moeten worden met elkaar, vooral als het erg korte NBT’s zijn.  Bij een zodanige combinatie  kunnen open ruggen en lager ruggenmerg problemen voorkomen.  De ASHGI gezondheids studie heeft ook uitgewezen dat 2 % van de fokdieren natuurlijke kortstaarten hebben geproduceerd met zodanig grote defecten dat de hond euthanaseert moest worden.  Gegeven dat dit een percentage is van alle fokdieren in het onderzoek waarvan vele niet natuurlijke kortstaarten waren, kan het percentage van NBT x NBT kruisingen hoger liggen.

 Vertaald door Anneke de Jong