KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

“Dodelijke Skeletdysplasie”

Augustus 2013

 

In de jaren 1980 en vroege jaren 1990 werden verscheidene wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over een orthopedische ziekte, specifiek bij Australian Shepherds. Deze ziekte typeerde zich door meerdere skeletafwijkingen, inclusief een gespleten gehemelte. In Europa werd het aangeduid als “skeletal lethal”, oftewel dodelijk skelet. Deze ziekte was het gevolg van een X-gebonden mutatie die ontstond in één enkele teef. Alle mannelijke nakomelingen die de mutatie geërfd hadden, hadden ernstig misvormde skeletten en gespleten gehemelten. Alle reutjes stierven kort na de geboorte, op één na. Teefjes met één kopie van de mutatie had kromme, lange botten in de benen en polydactylie en / of gefuseerde tenen. Het vermoeden bestaat dat als een teef twee exemplaren van de mutatie zou hebben geërfd, dat deze dan net zo zwaar getroffen zou zijn als de reutjes.

Dit is geen raswijd gezondheidsprobleem. Het bleef beperkt tot één familie van honden, van welke er zeer weinig tot geen nog in leven zijn.

Vertaald door Evelien Tewes