KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Přechodové obratle

Srpen 2013

 

Přechodové obratle jsou vrozeně deformované obratle umístěné v oblastech mezi jednotlivými úseky páteře v místech, kde obratle mění tvar, tedy mezi hrudní a bederní částí páteře a mezi bederní a křížovou částí páteře. Právě v posledně jmenované lumbosakrální oblasti se přechodové obratle u psů nejčastěji objevují. Přechodové obratle budou mít typické rysy obou oblastí páteře. OFA říká: „Přechodové obratle většinou nejsou spojeny s klinickými příznaky.“ Nicméně, u australských ovčáků jsou známy případy  degenerativních onemocnění páteře v oblasti přechodových obratlů. Je možné, že samotná přítomnost těchto abnormálních obratlů může být příčinou jejich zvýšeného opotřebení u fyzicky aktivních psů při činnostech vyžadujících flexibilitu páteře.

Přechodové obratle jsou pravděpodobně dědičné. Jednejte s nimi jako s vadou. Nespojujte jedince, kteří přechodové obratle mají nebo, se psy, kteří je mají v rodinné anamnéze.

Přeložila Martina Hodková
Pozn. překladatele:  V každé oblasti páteře mají obratle typický tvar. Tj. hrudní obratle, bederní i křížové obratle se liší tvarem.

 

I