KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Rozhodovací strom

Nástroj pro lepší chov

napsáno C.A. Sharp,  překládal Martina Hodkova
Double Helix Network News, Podzim 2010

 

Nejlepší chovatelé se na špičku nedostávají náhodně. Každému vrhu předchází pečlivé plánování, které čerpá z obsáhlých znalostí plemene i jednotlivých psů, minulých i současných. Špičkoví chovatelé mají standardy, které vedou jejich rozhodovací proces a jasnou představu, čeho chtějí dosáhnout nejen jednotlivým vrhem, ale také se “svojí” linií psů. To vyžaduje znalosti, odhodlání a zkušenost.

Takže jak se tam můžete dostat vy jako začínající chovatel? Zatímco shromažďujete znalosti a získáváte zkušenosti, musíte si vyvinout pevný a pečlivý systém hodnocení, který vám pomůže vybrat jedince do chovu nebo krycího psa pro vaši fenu. A pokud jste majitelem krycího psa, určit, zda ho necháte nakrýt danou fenu. To co potřebujete, je rozhodovací strom.

Vypěstování systému

Rozhodovací strom nemá listy nebo kořeny, ale mohou mu růst větve. Je to graf, který ukazuje počáteční a konečné body a také cesty skrz všechny rozhodovací body včetně možných alternativních cest k vašemu konečnému rozhodnutí. Pro ty, kteří se raději učí, vizuálně náčrt grafu jako viz. níže může být velmi užitečný. Ti, kteří nejsou vizuálně zaměření, možná budou chtít použít jiný způsob, ale stále musíte mít cestu, jak se dostat skrz důležité proměnné.

Stejně jako skutečné stromy, mohou být vaše rozhodovací stromy dynamické a měnící se, aby se přizpůsobily novým nebo měnícím se potřebám. Tu můžete jednu větvičku “vypěstovat” a naopak jinde ji odštípnout. Udělejte to, co pro vás bude fungovat, a buďte připraveni k úpravám, pokud se taková potřeba objeví. Nákres použitý v tomto článku je jen základní. Pro váš konkrétní případ si můžete přidat další rozhodovací cesty nebo změnit posloupnost.DecTree Fig 1

Než začnete, musíte stanovit váš základní bod. Jaké jsou silné a jaké slabé stránky vašich chovných jedinců? Jaké jsou vaše krátko a dlouhodobé chovatelské cíle? Je nutné vzít v úvahu a upřednostnit všechny případné problémy ve fyzickém vzhledu, výkonu, chování a zdraví.

Prořezání

Bez kvalitních psů nemůžete být špičkovým chovatelem. Každého psa musíte jako potencionální chovatel posoudit, jakou má “cenu” už před tím, než ho koupíte, nebo pokud máte štěně, jak dospívá. Nikdo s jistotou neví, zda štěně vyroste tak, aby splnilo vaše chovatelské “potřeby”. Obrázek 1 (Figure 1) je rozhodovací strom znázorňující hlavní rozhodovací body, zda si štěně pro chov ponechat či ne.

Primární výběr, váš první rozhodovací bod je založen na vašich základních chovatelských cílech. Tím může být vzhled, či nějaká oblast výkonu nebo dokonce reálná práce. Ať je to cokoliv, štěně musí splňovat základní kritéria pro vámi vybranou oblast, jinak nemá smysl si ho ve svém chovatelském programu ponechat, i když je to „hvězdný“ jedinec ve všech ostatních ohledech.

DecTree Fig 2Někdy je potřeba štěně znovu posoudit před konečným rozhodnutím, zda si ho ponechat či ne. Může mít nějakou drobnou vadu v exteriéru, která se může s věkem zlepšit, nebo třeba ještě neukázalo dostatečný zájem o pasení, resp. o zvířata samotná. Smyčka tam a zpět k rozhodovacímu bodu základního chovatelského cíle ukazuje případnou potřebu nějakou dobu počkat a potom provést hodnocení znovu.

Pokud štěně splňuje váš základní “vzor” základní volby, je potřeba se posunout k několika druhotným kritériím. Ta by měla být alespoň dvě (povaha a zdraví), ale může jich být i víc, to záleží na vaší konkrétní situaci, stejně jako je to znázorněno na Obrázku č. 1. Například pokud je vaší primární oblastí zájmu nějaká soutěžní disciplína, potřebujete k tomu druhý rozhodovací bod (případně víc bodů, pokud váš pes soutěží ve více disciplínách).

Na Obrázku č. 1 jsou tato druhotná kritéria řazena v určité posloupnosti, ale jejich případné jiné řazení může vašim potřebám vyhovovat lépe. Ve skutečnosti budete na všech těchto věcech pracovat najednou. Účelem tohoto diagramu je zaměřit vaše myšlení tak, abyste nenechali velké kvality v jedné oblasti zahalit vaše posuzování ostatních kritérií. Perfektní exteriér a dobrá povaha jsou sice skvělé, ale pokud jsou zdravotní výsledky katastrofální, pak takové štěně přestává být dobrým kandidátem pro chov.

Stejný diagram lze použít, pokud hodnotíte dospělého jedince, o jehož koupi či pronájmu k chovu uvažujete. Změny mohou zahrnovat další druhotná kritéria (posouzení jeho příbuzných, historie využití v chovu). V případě dospělého jedince nebudete potřebovat tolik smyček na opětovné hodnocení, nebude nutné čekat, jak vyroste, a také mohou být již známé jeho zdravotní výsledky.

 Opylení

Vezměme v úvahu další časté chovatelské rozhodnutí. Výběr krycího psa pro vaši fenu. (Obrázek 2) První věc, kterou musíte udělat je, sestavit seznam potenciálních kandidátů. I když si myslíte, že chcete použít konkrétního psa, pokud si projdete tímto procesem, pomůže vám to určit, zda je váš původní plán aktuálně tou nejlepší volbou tohoto konkrétního spojení. Dalším ziskem z posouzení více krycích psů je, že získáte data, která se mohou ukázat užitečnými v budoucích chovatelských rozhodnutích týkajících se dané feny nebo některé z jiných, které vlastníte.           Jakmile máte seznam, musíte každého psa prověřit a ohodnotit. S druhotnými kritérii jako na Obrázku č. 1 bude možná potřeba rozhodovací body srovnat v jiném pořadí nebo je zvažovat paralelně. Prověřte u každého krycího psa jeho silné i slabé stránky. Pokud již byl v chovu využit, jaké silné a slabé stránky mají jeho potomci, speciálně zaměřte svoji pozornost, zda předává svoje vlastní chyby nebo takové, které má vaše fena. Pokud pes ještě nemá potomky nebo jsou příliš mladí, pro nějaké seriózní hodnocení je zvlášť důležité zjistit, jaké silné a slabé stránky se v rámci rodiny daného kandidáta vyskytují. Tzn. včetně jeho přímých předků a jejich sourozenců a jejich potomků plus přímých a polovičních sourozenců daného psa a jejich potomstva.

Když ohodnotíte všechny tyto jedince, výsledkem dalšího rozhodovacího bodu by měl být zkrácený seznam preferovaných potencionálních otců vašeho vrhu.

Pokud vlastníte psa na prvním místě vašeho seznamu, pak je rozhodnuto. Pokud ne, klíčovým rozhodovacím bodem je majitel psa. Je to člověk, se kterým chci udělat “obchod”? Pokud ano, má pes nezbytná zdravotní vyšetření? (Autorka tohoto textu zastává názor, že pes, který je veřejně nabízen ke krytí, by měl mít každý dostupný test pro dané plemeno stejně tak, jako by měly být platné jako v případě klinického vyšetření očí, které se musí opakovat.)

Pokud jsou zdravotní vyšetření v pořádku a jsou „kompatibilní“ s vyšetřeními vaší feny (nechcete spojit dva přenašeče recesivního zdravotního problému), je čas pro obchodní jednání: smlouva a poplatek. Majitel krycího psa vám poskytne smlouvu a sdělí výši krycího poplatku. Pokud je něco z toho pro vás problémem, možná budete schopni se dohodnout, jinak se vracíme ke smyčce přehodnocení. Pokud narazíte na něco nepřijatelného v některém z těchto bodů, vrátíte se ke svému seznamu kandidátů a celý proces začíná znovu s dalším kandidátem.

Zasazení semínka

Poslední příklad rozhodovacího stromu (Obrázek 3) přechází na druhou stranu. Prověřování fen pro vašeho krycího psa. Vše závisí na odpovědi na následující otázku: bylo toto spojení již uskutečněno, a pokud ano, s jakým výsledkem? Jsou možné 3 odpovědi. Ano, a vrh byl přijatelný, v takovém případě uděláte opakované spojení. Ano, ale vrh nesplnil vaše standardy, takže ho nezopakujete. Nebo ne, toto spojení se neuskutečnilo nebo nemáte přehled, co se se štěňaty z vrhu stalo. Je majitel feny osobou, které byste svěřili svoje štěně?

Pokud očekáváte, že dohoda bude vyhovující nebo máte jen drobné výhrady, které mohou být vyřešeny smlouvou, je čas se posunout k dalšímu rozhodovacímu bodu:

V posledním případě se přesunete k počátečnímu rozhodovacímu bodu prověřování. Stejně jako při výběru krycího psa první, co je potřeba vzít v úvahu, je majitel feny. Majitel krycího psa zvažuje vhodnost feny pro svého krycího psa.

Jaký je váš obecný dojem z dané feny? Pokud se okamžitě objeví něco negativního, nebudete ji chtít schválit. Pokud ne, můžete se zaměřit na detaily. Budete se chtít ujistit, že má všechny nezbytné zdravotní testy a že výsledky testů založených na DNA jsou „kompatibilní“ s příslušnými výsledky vašeho psa. Ačkoliv to není zahrnuto na Obrázku č. 3, možná se opět dostanete do rozhodovací smyčky v případě, že test nebyl proveden a vy jste ochotni provést nové hodnocení poté, co bude výsledek daného testu znám a vy s ním budete seznámeni.DecTree Fig 3

Pokud jsou zdravotní výsledky přijatelné, je nutné, abyste prošli vše, co víte o jejích předchozích vrzích, (pokud nějaké byly a prověřte si podrobně slabé a silné stránky feny, abyste mohli určit, zda by potencionální vrh mohl splnit vaše vlastní kritéria kvality).

Pokud vaše prověření ukáže, že tito dva nedoplňují jeden druhého, je nejlepší takové krytí odmítnout. Potencionální problémy, které mají nízké riziko výskytu nebo nemají vážný dopad, pokud by je štěně zdědilo, by měly být prodiskutovány s majitelem feny a měli byste dojít ke společné shodě v tom, že potencionální prospěch z takového krytí vyvažuje ona rizika. Rozhodovací body pro smlouvu a poplatek za krytí zde nejsou uvedeny, protože vy jako majitel krycího psa nemusíte vyjednávat, pokud nechcete.

Pěstování hájku

Toto jsou jen 3 příklady rozhodovacích stromů vztažených na chov psů. Mohou vás napadnout další nebo můžete přijít s alternativním přístupem k základním chovatelským otázkám zde hodnoceným, ale pokud chcete jako chovatel uspět, musíte si vyvinout pevnou a dokonalou metodu hodnocení všech příslušných informací. Pokud za sebou nemáte desítky let zkušeností a znalostí, potřebujete systém, který vám pomůže pokrýt všechny základy. Rozhodovací strom je jednou z cest, jak toho dosáhnout