KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hemangiosarkoma

(złośliwy śródbłoniak krwionośny)

Popr. w sierpniu 2013

 

Hemangiosarkoma (HSA) to jeden z dwóch nowotworów mających podłoże dziedziczne u owczarków australijskich. (Drugim  jest chłoniak.) HSA to agresywny nowotwór tkanki naczyniowej (naczyń krwionośnych), który bardzo często występuje w tej rasie. Może uformować się prawie w każdej tkance, jednak najczęściej guzy powstają w śledzionie, sercu a czasami w skórze. Ponieważ nowotwór bierze swój początek z naczyń krwionośnych, szybko się rozprzestrzenia, często do płuc lub wątroby.

Rokowanie dla psów z HSA jest bardzo złe; większość przeżywa zaledwie kilka tygodni albo miesięcy po diagnozie. Czasami pierwszą wskazówką, że pies jest chory, jest gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Jeżeli aussie umiera gwałtownie bez wyraźnego powodu w wieku powyżej 4 lat, przyczyną może być HSA; jeśli to możliwe, powinno się zweryfikować przyczynę przeprowadzając sekcję zwłok. Wyłapaną wcześnie postać skórną można wyleczyć wycinając guz. To także typ HSA najłatwiej poddający się leczeniu i o najdłuższym czasie przeżycia.

Krewni pierwszego stopnia chorych psów (rodzice, pełne i przyrodnie rodzeństwo, potomstwo) powinni być kojarzeni tylko z partnerami o rodowodach możliwie wolnych od HSA i niemającymi chorych w bliskiej rodzinie. Jeżeli zachoruje pies, od którego wcześniej pobrano i zamrożono nasienie, nie powinno się tego nasienia używać.

Tłumaczenie Urszula Charytonik