KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hemangiosarcoma –

Rev. Augustus 2013-09-12

 

Hemangiosarcoma ( HSA) is een van de twee erfelijke kankertypen van de Australische herder. ( De andere is lymfklierkanker)  HSA is een agressieve kanker van de bloedvaten en komt veel voor in het ras.  Het kan overal voorkomen, maar tumoren komen het meest voor in de milt, het hart en soms de huid. Omdat het in de bloedvaten begint, verspreid het zich snel, vaak naar de longen of de lever.

 Prognose van honden met HSA is erg slecht, de meeste overleven slechts enkele weken of maanden na de diagnose.  Soms is de eerste verschijning van de aandoening een catastrofale inzinking. Elke Aussie ouder dan 4 jaar welke plotseling sterft zonder duidelijke oorzaak, kan dood zijn gegaan door HSA. Als het mogelijk is zou er een sectie moeten worden gedaan om te onderzoeken of de hond gestorven is door HSA.  Een hemangiosarcoom van de huid kan behandeld worden door de tumor te verwijderen.  Het is ook de gemakkelijkste variatie om te behandelen met de langste overlevingskans.

 Eerste lijn familie van lijdende honden ( ouders, nestgenoten, halfbroers en zussen en hun nakomelingen) zou alleen mee gekruist mogen worden met honden waarvan de stamboom zo vrij als mogelijk is van HSA. En welke geen directe familie hebben met de ziekte.  Opgeslagen zaad van een reu welke HSA heeft ontwikkeld moet vernietigd worden.

 Vertaling, Anneke de Jong