KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Multi-Drug Resistance 1 (MDR1) Gen Mutatie

Rev. Maart 2013

Het dragen van zelfs één kopie van de mutatie van het gen Multi-Drug Resistance 1 (MDR1) kan een hond gevoelig maken voor bepaalde medicijnen, soms zelfs zo gevoelig dat het tot neurologische ziektes of zelfs het overlijden van het dier kan leiden. Gelukkig is er een erg betrouwbare DNA test voor handen die je kan laten weten of je hond deze mutatie heeft.

De mutatie komt zoveel voor in de Australian Shepherd (ongeveer de helft van alle dieren draagt minstens één kopie) dat ze allemaal getest zouden moeten worden, zelfs Aussie kruisingen. Er is één uitzondering: Als beide ouders van de hond getest en vrij bevonden zijn (geen kopieën van de mutatie), kunnen ze de mutatie niet doorgeven en hoeven hun pups niet te worden getest. De test hoeft dan maar één keer gedaan te worden.

Als de test resultaten van jouw hond laten zien dat hij/zij één of twee kopieën van de mutatie heeft, bewaar dan een kopie van deze resultaten en een kopie van de medicijn lijst. Geef van deze beide documenten ook een kopie aan elke dierenarts die de hond ooit behandelt en vraag hen om de documenten op te slaan in de patiëntenkaart van de hond en hem/haar nooit één van deze medicijnen te geven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ivermectine was de eerste stof waarvan ontdekt werd dat het overgevoelige reacties kon veroorzaken, maar het is zeker niet de enige! Ivermectine in lage doseringen, zoals in hartworm bestrijdingsmedicijnen, zal geen reactie veroorzaken. Andere veel voorkomende medicijnen die vermeden moeten worden zijn o.a. acepromazine (een kalmeringsmiddel) en imodium. Gelukkig zijn er alternatieve medicijnen beschikbaar als je hond deze nodig zou hebben. 

Deze website biedt ook speciaal voor MDR1 honden een penning voor aan de halsband aan, en heeft een uitgebreide medicijnen lijst met zowel de officiële als gangbare namen: www.busteralert.com

Laat je Aussie testen op MDR1.  Zijn leven kan er van af hangen!

Vertaald door Noelle Hoorneman