KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Cornea Dystrofie

Mei 2013

 

Cornea Dystrofie is een progressieve, erfelijke ziekte van het hoornvlies (ofwel de cornea), het doorzichtige deel aan de voorkant van het oog. Het veroorzaakt ovale of cirkelvormige troebelingen in beide ogen die langzaam verergeren, en in sommige gevallen zelfs tot blindheid leiden. In sommige gevallen blijft de toestand stabiel. De ziekte is over het algemeen niet pijnlijk, maar af en toe leidt het tot zweren op het hoornvlies en deze zijn wel pijnlijk. Cornea dystrofie komt in 3 vormen voor:

  • Epitheliaal, waarbij de celvorming wordt aangetast;
  • Stromaal, waarbij het hoornvlies troebel wordt;
  • Endotheliaal, waarbij de cellulaire wand van het hoornvlies wordt aangetast.

De ziekte komt geregeld voor in meerdere rassen. De verschillende vormen komen in verschillende rassen voor. Daarom is het waarschijnlijk dat er genetisch verschillende vormen van de ziekte zijn. Ook al wordt cornea dystrofie soms gediagnosticeerd in Australian Shepherd, het is ongebruikelijk en zou een niet-erfelijke kwestie kunnen zijn.

Cornea degeneratie is een niet-erfelijke aandoening die soms cornea dystrofie genoemd wordt. Als jouw Aussie gediagnosticeerd is met cornea dystrofie is het belangrijk om zeker te weten wat er precies bedoeld wordt. Bij cornea degeneratie ontwikkelen beide ogen vet (cholesterol) of kalk afzetting. Dit zijn secundaire effecten van andere ziektes zoals uveïtis, glaucoom, lens luxatie, Syndroom van Cushing, hypothyreoïdie, diabetes, voeding met teveel vet, of ouderdom – met name wanneer er andere serieuze gezondheidsproblemen spelen. Als jouw hond één van deze andere gezondheidsproblemen heeft of als de troebelingen in het hoornvlies maar in één oog zijn, zou het kunnen zijn dat het om secundaire cornea degeneratie gaat in plaats van erfelijke dystrofie.

Een laatste aantekening; een aantal van de genoemde ziektes die cornea degeneratie kunnen veroorzaken, zijn zelf ook erfelijk.

Vertaald door N.Hoorneman