KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Merle oogafwijkingen

Augustus 2013

Microphthalmia (abnormaal kleine ogen): Een veel voorkomende MM afwijking.
Microphthalmia (abnormaal kleine ogen): Een veel voorkomende MM afwijking.

 

Wanneer een hond twee kopiën van het merle gen erft, heeft hij/zij praktisch altijd serieuze oogafwijkingen. Deze honden zijn meestal grotendeels wit en kunnen ook doof zijn. De afwijking wordt soms ‘merle oculaire dysgenesie’ genoemd. Sommigen hebben het ‘Australian Shepherd Syndroom’ genoemd, maar dat is een slechte term aangezien de afwijkingen ook voorkomen in dubbele merles van andere rassen. Het merle gen is in alle rassen hetzelfde.

Afwijkende iris
Afwijkende iris

 Elk deel van het oog kan aangetast worden. De iris is vaak vervormd, soms in ernstige mate. Er kan subluxatie van de pupil optreden, wat inhoudt dat de pupil niet meer in het midden van het oog zit. Subluxatie kan ook optreden in de lens, zodat deze van zijn plek komt. Het netvlies kan abnormaal zijn, en de optische zenuw kan onjuist ontwikkelen. De complete oogbol kan abnormaal klein blijven (microphthalmia). De meeste dubbele merles hebben een combinatie van deze afwijkingen in elk oog. Ze zijn vaak blind. Dit kan allemaal voorkomen worden door geen merles met elkaar te kruisen.

 Vertaald door N. Hoorneman