KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pelger-Huet Anomaly

Rev. March 2013

 

Pelger-Huet Anomaly (PHA) veroorzaakt abnormaliteiten in bepaalde bloedcellen genaamd granulocyten. PHA kan worden verward met een infectie of vroeg tijdig stadium van leukemie. Het testen van PHA wordt geadviseerd bij schijnbare infecties zonder andere symptomen of bij de kans op leukemie.

De aandoening vererft onvolledig dominant. Honden met slechts één gen (dragers) zijn vrijwel altijd gezond, maar als deze gepaard worden met een andere hond die dit gen ook draagt zullen de pups die twee genen van het PHA krijgen geresorbeerd, doodgeboren worden of vlak na de geboorte sterven. Soms zal een puppy overleven, maar deze zal ernstige skeletafwijkingen hebben en erg gevoelig zijn voor infectie.

PHA is eerder een fokkers probleem dan een probleem voor eigenaren aangezien pups met twee genen van PHA bijna nooit overleven, of anders ernstige gezondheidsproblemen hebben. PHA zorgt voor kleine nesten of sterfte van pasgeborenen.

Het PHA-gen is nog niet gevonden, maar de PHA-status van fokhonden kan worden bepaald door het onderzoeken van een bloedsmeer door een dierenarts. De meeste PHA-dragers hebben kleine anomalieën in een aantal van hun bloedcellen. Echter, niet elke PHA-drager zal deze anomalieën tonen, zodat het mogelijk is om vals negatieve resultaten van deze test te ontvangen. Daarom moet een fokhond met nabije familieleden die PHA-dragers zijn, getest worden. PHA dragers mogen niet gekruist worden met ander PHA dragers. Als een fokhond extreem variabele nestaantallen heeft, kan het een PHA-drager zijn en moet ze worden getest

Zorg ervoor dat iedereen die pups van een PHA-drager koopt, weet dat de puppies drager kunnen zijn.
Vertaald door Jill Foreman