KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Demodex

Rev. March 2013

Demodicose, vaak Demodex genoemd, is een immuunreactie op mijten die van nature op de huid voorkomen. Alle honden hebben de mijten, maar niet alle honden reageren erop. Veterinaire meningen variëren, maar de meeste lijken het erover eens dat als de ziekte optreedt bij jongen dieren, het lokaal op het lichaam blijft en niet erfelijk is. Lokale Demodex zal weggaan of je het nu wel of niet behandelt. Het komt door een tijdelijk verlaging van het immuunsysteem in een pup of jonge hond, waarvan het immuunsysteem nog in ontwikkeling is.

Algemene Demodex begint net zoals de lokale. Echter vereist deze wel behandeling en zal gedurende het hele leven regelmatig terugkeren. In ernstige gevallen verspreidt de schurft zich over gehele lichaam en kan levensbedreigend zijn. Niet alle honden reageren op medicijnen en sommige zullen sterven aan de ziekte. Algemene Demodex is wel erfelijk, hoewel de wijze van vererving (nog) onbekend is.

Honden die de Dlgemene vorm hebben zouden niet gebruikt worden voor de fokt. Directe familie (ouders, nakomelingen, (half)broers en (half)zussen) zouden niet dicht op elkaar moeten worden gekruist en zouden alleen nakomelingen mogen krijgen met honden waarvan er in de stamboom geen algemene demodex of auto-immuunziektes voorkomen.

Algemene Demodex is geen een auto-immuunziekte, omdat de mijten, terwijl ze wel van nature voorkomen op de huid van de hond, geen deel uitmaken van het lichaam. ASHGI ziet wel dat de ziekte vaak wordt gemeld bij honden die auto-immuunziekte in hun lijnen (familiegeschiedenis) hebben. Daarom classificeert ASHGI  Algemene Demodex als en auto-immuunziekte, voor als doeleinde stamboom analyse.

Vertaald door Jill Foreman