KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Deset kroků ke zdravějšímu plemeni australský ovčák

program_asktell

1.  Uvědomuji si, že genetické onemocnění je přetrvávající skutečností u       plemene australský ovčák. Jen otevřená a upřímná komunikace a sdílení přesných informací může nám, chovatelům a ochráncům tohoto plemene, pomoci zlepšit celkové genetické zdraví a výrazně snížit výskyt genetických onemocnění plemene, které milujeme.

 

  1. Podporuji zveřejňování všech zdravotních problémů, které postihují australské ovčáky využíváním veřejně dostupných zdravotních databází v zemi mého bydliště, kdykoliv je to možné.
  1. Upřímně a veřejně prozradím zdravotní problémy, které byly “vyprodukovány” mými psy nebo psy z mého chovu stejně tak jako zdravotní problémy, kde může existovat významné riziko.
  1. V případě, že se objeví “nový” genetický problém ve spojení s mými psy nebo odchovy, udělám vše proto, abych upozornil kupce/majitele psů, kteří jsou příbuzní se psem, u kterého se nový problém objevil.
  1. Podporuji a pomáhám ostatním chovatelům v jejich snaze o zveřejnění.
  1. Nemluvím špatně o chovatelích nebo jejich chovatelském programu, kteří vyprodukovali nemocného/postiženého australského ovčáka. Podporuji a pomáhám majitelům nemocných/postižených psů při shromažďování informací o genetickém onemocnění, které postihlo jejich psa.
  1. Poskytuji biologické vzorky pro výzkumné studie genetických onemocnění australských ovčáků od všech mých psů nebo odchovů, které mohou být pro danou studii upotřebitelné.
  1. Než využiji jakéhokoliv mého psa v chovu, nechám mu udělat DNA testy v akreditované laboratoři a výsledky zveřejňuji.
  1. Nechám svým psům provést vyšetření na genetické problémy veterináři oprávněnými takové vyšetření provést – dle informací a doporučení na webu ASHGI.
  1. Pokud je k dispozici otevřená databáze, použiji ji k zveřejnění všech výsledků. Vždy když se objeví nový genetický test pro australské ovčáky, nechám své chovné jedince otestovat těmito novými testy.