KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tien stappen richting een gezondere Australian Shepherd

1.  Ik erken dat genetische ziektes en afwijkingen een feit zijn in de Australian Shepherd. Alleen door open en eerlijke communicatie en het delen van nauwkeurige informatie kunnen we, de fokkers en bewakers van dit ras, de algehele genetische gezondheid verbeteren en het voorkomen van genetische ziektes verminderen in ons geliefde ras.

2.  Ik steun het openbaar maken van alle gezondheidsproblemen die voorkomen in de Australian Shepherd, zo mogelijk gebruik makend van de openbaar beschikbare gezonheidsregistraties in het land waar ik woon.

3.  Ik maak het openlijk en publiekelijk bekend als mijn honden of honden uit mijn fokkerij gezondheidsproblemen hebben geproduceerd of als ze er een significant risico voor een gezondheidsprobleem dragen.

4.  Als er een nieuw genetisch probleem opduikt in een hond verwant met mijn honden of honden uit mijn fokkerij, zal ik mijn uiterste best doen om alle kopers/eigenaren van verwante honden te informeren over dit nieuwe probleem.

5.  Ik steun en help andere fokkers als ze zaken openbaar maken.

6. Ik spreek geen kwaad over welke fokker of fokprogramma ook die een zieke  Australian Shepherd gefokt heeft. Ik steun en help de eigenaren van zieke honden bij het verzamelen van informatie over de erfelijke ziekte die hun hond heeft.

7.  Ik stuur biologische monsters van al mijn honden, of honden uit mijn fok, naar onderzoekers die erfelijke afwijkingen en Australian Shepherd bestuderen.

8.  Voordat ze worden ingezet voor de fok, wordt er een DNA profiel gemaakt van mijn honden bij een geaccrediteerd laboratorium en worden de resultaten openbaar gemaakt

9.  Ik zal mijn honden laten nakijken voor erfelijke afwijkingen door dierenartsen met de juiste certificering zoals wordt geadviseerd op de ASHGI website.

10.  Als ik toegang heb tot een open gezondheidsregister, zal ik deze gebruiken om alle resultaten in te plaatsen. Als er nieuwe genetische testen beschikbaar komen voor Australian Shepherd, zal ik mijn honden hiervoor testen.

Vertaald door N.Hoorneman