KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dysplazja biodrowa

Popr. w kwietniu 2014

 

Dysplazja biodrowa, będąca kombinacją luźności stawu biodrowego i zwyrodnienia stawu, jest chorobą wieloczynnikową powstającą w wyniku połączenia czynników genetycznych i środowiskowych. Istnieją genetyczne predyspozycje do dysplazji biodrowej, ale czynniki środowiskowe, w tym ilość i rodzaj ruchu, żywienie oraz sterylizacja mają wpływ na rozwój i postęp choroby. Wystąpienie dysplazji biodrowej jest czynnikiem ryzyka wystąpienia dysplazji łokciowej; im poważniejszy stan, tym większe ryzyko.

Niektóre psy dotknięte dysplazją biodrową będą wykazywać niewielkie oznaki kulawizny lub w ogóle nie będą jej wykazywać, podczas gdy inne będą poważnie dotknięte tym we wczesnym wieku. Czasami operacja ortopedyczna może złagodzić objawy, ale procedury są drogie.

Psy dysplastyczne mogą się narodzić po kilku pokoleniach psów, które zostały przebadane i uznane za wolne od HD. Dlatego konieczne jest przeanalizowanie stanu bioder u krewnych pobocznych (bliskich, ale nie występujących w standardowym rodowodzie), aby określić poziom ryzyka genetycznego u danego psa.

Dokładna historia rodzinna może być trudna do uzyskania, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie otwarte raportowanie wyników badania biodrowego nie jest wymagane. Ponadto w przypadku większości szczeniąt sprzedawanych do domów innych niż hodowlane nie zostanie określony stan bioder. Wszystkie owczarki australijskie używane do hodowli powinny mieć przebadane biodra. W przypadku gdy hodowca dowie się, że wyhodował psa dotkniętego dysplazją, powinien udostępnić tę informację poprzez przeprowadzenie formalnego badania w ramach systemu, który umożliwia lub wymaga otwartego umieszczenia w wykazie, zamieszczając informację na swojej stronie internetowej lub upewniając się, że raport jest przesyłany do IDASH – Otwartej Bazy Zdrowia ASHGI .

Tłumaczenie Urszula Charytonik