KNOWLEDGE IS POWER: JOIN OUR NEWSLETTER TODAY!

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Australian Shepherd Health & Genetics Institute

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Polski

Cena popularności – Popularne reproduktory i genetyka populacyjna
Chłoniak
Karłowatość
Drżenia mięśni
Dysplazja biodrowa
Dysplazja łokciowa
Enostoza
Genetycznie czyste linie
Górne palce/wilcze pazury
Hemangiosarkoma
Największy problem
Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna
Ozłych genach, dzieciach i kąpieli
Padaczka (epilepsja)
Skrócony Ogon (NBT)
Syndrom strusia
Zerwanie więzadła krzyżowego